Dây chuyền sản xuất

  • Weifang Jiuyi Information technology co., LTD dây chuyền sản xuất
  • Weifang Jiuyi Information technology co., LTD dây chuyền sản xuất
  • Weifang Jiuyi Information technology co., LTD dây chuyền sản xuất
  • Weifang Jiuyi Information technology co., LTD dây chuyền sản xuất
  • Weifang Jiuyi Information technology co., LTD dây chuyền sản xuất

Xưởng cưa băng ngang

Weifang Jiuyi Information technology co., LTD dây chuyền sản xuất nhà máy 0

Nhiệm vụ nặng nề Máy cưa lớn

Weifang Jiuyi Information technology co., LTD dây chuyền sản xuất nhà máy 1

Dây chuyền cưa cắt khúc gỗ

Weifang Jiuyi Information technology co., LTD dây chuyền sản xuất nhà máy 2

 

 

 

 

OEM/ODM

Weifang Jiuyi Information technology co., LTD dây chuyền sản xuất nhà máy 0

Nghiên cứu và phát triển

Nghiên cứu & Phát triển

Có / đang4 - 5 ngườiKỹ sư R&D trong công ty.

 

Để lại lời nhắn